CAPACITOR คาปาซิเตอร์

CAPACITOR คาปาซิเตอร์ คือ ตัวเก็บประจุไฟ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คาปาซิเตอร์ (Capacitor) แต่ส่วนใหญ่เรียกสั้น ๆ ว่า แคป (Cap) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร

มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง (Power factor) ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงค์ (Cap Bank) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor)

แคปรัน หรือ รันคาปาซิเตอร์

แคปรัน หรือ รันคาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรชเซอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า รันคาปาซิเตอร์จะทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้าเพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รันคาปาซิเตอร์ที่ใช้งานในเครื่องปรับอากาศ มี 2 ชนิด

  1. Single Unit หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 2 ขั้ว 
  2. Dual Run CAPACITOR  หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 3 ขั้ว 

แคปพัดลม หรือ แคปสตาร์ทคาปาซิเตอร์

แคปพัดลม แคปมอเตอร์พัดลม คือ ตัวเก็บประจุ ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจะจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการเดินมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงาน มักพบ ในพัดลม มอเตอร์พัดลม

 


 
Best Seller

CR00017

คาปาซิเตอร์ 17uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

New

CR00020

คาปาซิเตอร์ 20uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿135 ฿135
 

 

New

CR00025

คาปาซิเตอร์ 25uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

New

CR00030

คาปาซิเตอร์ 30uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน ใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

CR00035

คาปาซิเตอร์ 35uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

New

CR00040

คาปาซิเตอร์ 40uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

New

CR00045

คาปาซิเตอร์ 45uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿175 ฿175
 

 

New

CR00050

คาปาซิเตอร์ 50uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

New

CR00060

คาปาซิเตอร์ 60uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

CR00303

คาปาซิเตอร์ 30+1.5uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

New

CR00353

คาปาซิเตอร์ 35+1.5uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

New

CR00403

คาปาซิเตอร์ 40 + 2 uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

CF00015

คาปาซิเตอร์ 1.5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

CF00002

คาปาซิเตอร์ 2uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

CF00003

คาปาซิเตอร์ 3uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

CF00035

คาปาซิเตอร์ 3.5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

CF00004

คาปาซิเตอร์ 4uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

New

CF00005

คาปาซิเตอร์ 5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

CFJ0001

คาปาซิเตอร์ 1uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

CFJ0015

คาปาซิเตอร์ 1.5 uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

CFJ0002

คาปาซิเตอร์ 2uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

New

CFJ0003

คาปาซิเตอร์ 3uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

New

CFJ0005

คาปาซิเตอร์ 5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

CFJ0008

คาปาซิเตอร์ 8uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้