CAPACITOR คาปาซิเตอร์

CAPACITOR คาปาซิเตอร์ คือ ตัวเก็บประจุไฟ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คาปาซิเตอร์ (Capacitor) แต่ส่วนใหญ่เรียกสั้น ๆ ว่า แคป (Cap) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร

มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง (Power factor) ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงค์ (Cap Bank) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor)

แคปรัน หรือ รันคาปาซิเตอร์

แคปรัน หรือ รันคาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรชเซอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า รันคาปาซิเตอร์จะทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้าเพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รันคาปาซิเตอร์ที่ใช้งานในเครื่องปรับอากาศ มี 2 ชนิด

  1. Single Unit หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 2 ขั้ว 
  2. Dual Run CAPACITOR  หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 3 ขั้ว 

แคปพัดลม หรือ แคปสตาร์ทคาปาซิเตอร์

แคปพัดลม แคปมอเตอร์พัดลม คือ ตัวเก็บประจุ ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจะจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการเดินมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงาน มักพบ ในพัดลม มอเตอร์พัดลม

 


 
Best Seller

คาปาซิเตอร์ 17uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 130 ฿ 130
New

คาปาซิเตอร์ 20uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 135 ฿ 135
New

คาปาซิเตอร์ 25uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 140 ฿ 140
New

คาปาซิเตอร์ 30uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน ใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 150 ฿ 150
New

คาปาซิเตอร์ 35uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 160 ฿ 160
New

คาปาซิเตอร์ 40uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 170 ฿ 170
New

คาปาซิเตอร์ 45uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 175 ฿ 175
New

คาปาซิเตอร์ 50uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 190 ฿ 190
New

คาปาซิเตอร์ 60uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรันใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

฿ 200 ฿ 200
New

คาปาซิเตอร์ 30+1.5uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 180 ฿ 180
New

คาปาซิเตอร์ 35+1.5uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 190 ฿ 190
New

คาปาซิเตอร์ 40 + 2 uF 440VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 200 ฿ 200
New

คาปาซิเตอร์ 1.5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 35 ฿ 35
New

คาปาซิเตอร์ 2uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 40 ฿ 40
New

คาปาซิเตอร์ 3uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 45 ฿ 45
New

คาปาซิเตอร์ 3.5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 45 ฿ 45
New

คาปาซิเตอร์ 4uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 50 ฿ 50
New

คาปาซิเตอร์ 5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 55 ฿ 55
New

คาปาซิเตอร์ 1uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 35 ฿ 35
New

คาปาซิเตอร์ 1.5 uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 35 ฿ 35
New

คาปาซิเตอร์ 2uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 40 ฿ 40
New

คาปาซิเตอร์ 3uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 45 ฿ 45
New

คาปาซิเตอร์ 5uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 55 ฿ 55
New

คาปาซิเตอร์ 8uF 440/450VAC ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการการทำงานของมอเตอร์พัดลมในขณะที่สตาร์ทหรือรัน

฿ 80 ฿ 80
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้